Hội thảo ARC 2017

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ THÁNG 12/2017

Viện Quốc tế Pháp ngữ sẽ tổ chức hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh điều kiện cách mạng 4.0" vào ngày 9/12/2017. Hội thảo sẽ quy tụ các bài viết của nhiều tác giả quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực này. Để hội thảo thêm phong phú và chất lượng, Viện Quốc tế Pháp ngữ kính mời các học giả trong nước và quốc tế tham dự và viết bài. Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu châu Á - ĐHQGHN là đơn vị tài trợ của hội thảo.

RA MẮT SỐ ĐẦU TIÊN CỦA ẤN PHẨM KHOA HỌC "CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG”

RA MẮT SỐ ĐẦU TIÊN CỦA ẤN PHẨM KHOA HỌC "CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG”

Chiều tối ngày 8/11/2017, tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace tại Hà Nội, trước một cử tọa hàng trăm người đến từ nhiều quốc gia, Viện Quốc tế Pháp ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức buổi giới thiệu ấn phẩm khoa học “Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương” nhân dịp ra mắt số đầu tiên với chủ đề 'Văn học Việt Nam Pháp ngữ” và tọa đàm về Văn học Việt Nam Pháp ngữ : Cơ hội mới cho sự khởi sắc. Ấn phẩm FAP cũng sẽ được ra mắt và công bố ở Pháp vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại Đại học Aix - Marseille.

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 19/11/2017

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 19/11/2017

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. (Kỳ thi ngày 19 tháng 11 năm 2017)

Thư mời tham dự hội thảo ra mắt ấn phấm khoa học "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á -Thái Bình Dương"

Thư mời tham dự hội thảo ra mắt ấn phấm khoa học "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á -Thái Bình Dương"

Nhân dịp ra mắt số đầu tiên của ấn phẩm « Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á -Thái Bình Dương » (FAP) với chủ đề “Văn học Việt Nam Pháp ngữ”, Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) kính mời quý vị đến dự buổi hội thảo : VĂN HỌC VIỆT NAM PHÁP NGỮ : CƠ HỘI MỚI CHO SỰ KHỞI SẮC

Ấn phẩm khoa học "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á Thái Bình Dương"

Ấn phẩm khoa học "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á Thái Bình Dương"

ISBN: 978-604-62-7842-9, ISSN : 2525-2488
Số đầu tiên: Chủ đề "VĂN HỌC VIỆT NAM PHÁP NGỮ "
Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương (La Francophonie en Asie-Pacifique - FAP), là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp của Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN hợp tác với Nhà xuất bản đại học Provence PUP thuộc Đại học Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp) với sự tài trợ của AUF và Quỹ Đào Minh Quang. FAP có chức năng công bố các bài báo khoa học chất lượng cao liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương. Hội đồng biên tập của ấn phẩm gồm những giáo sư, nhà nghiên cứu hàng đầu quốc tế và Việt Nam.