LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng:  TS. Ngô Tự Lập

Phòng 202, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 368 / (84-24) 37957938

Email: lapnt@vnu.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Hồ Tường Vinh

Phòng 205, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 369

Email: vinhht@vnu.edu.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN 

TT

Đơn vị

Lãnh đạo Phòng

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 201, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ThS. Phan Thị Thu Phương

Trưởng phòng

(84-24) 3745 0173  +  269

phanthuphuong@vnu.edu.vn

ThS. Lê Thị Lan Anh

Kế toán trưởng (84-24) 3745 0173  +  269 lananhifi@vnu.edu.vn

2

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 601, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

TS. Đào Tùng

Trưởng phòng

(84-24) 3745 0173  + 305

tungd@vnu.edu.vn

ThS. Trần Thị Quyên

Phó Trưởng phòng

(84-24) 3745 0173  +  307

tran.thiquyen@vnu.edu.vn

3

PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐA PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 601, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

 

TS. Hồ Tường Vinh

Kiêm trưởng phòng

(84-24) 3745 0173  +  369

vinhht@vnu.edu.vn

4

PHÒNG NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA VÀ KHỞI NGHIỆP

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 601, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

TS. Nguyễn Hồng Quang

Trưởng phòng

(84-24) 3745 0173  +  305

nguyenhongquang@vnu.edu.vn

5

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 203, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ThS. Phan Xuân Thắng

Giám đốc

(84-24) 3745 0173  +  168

thangpx@vnu.edu.vn

 6

TRUNG TÂM TƯ VẤN, XÚC TIẾN VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 602, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

TS. Phùng Danh Thắng

Giám đốc

(84-24) 3745 0173  +  306

danhthang.phung@vnu.edu.vn

7

ẤN PHẨM KHOA HỌC “CỘNG ĐỘNG PHÁP NGỮ TẠI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG”

Phòng 601, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ThS. Trần Thị Quyên

Thư ký

(84-24) 3745 0173  +  307

tran.thiquyen@vnu.edu.vn

Mã chống spam   
Tuyển sinh và Học Bổng