THÔNG BÁO HỌC BỔNG Thạc sĩ Thông tin - truyền thông, chuyên ngành Truyền Thông Số & Xuất Bản

THÔNG BÁO HỌC BỔNG Thạc sĩ Thông tin - truyền thông, chuyên ngành Truyền Thông Số & Xuất Bản  

Chương trình Thạc sĩ Thông tin và Truyền thông, chuyên ngành Truyền thông số và Xuất bản của Viện Quốc tế Pháp ngữ (ĐHQGHN) là hướng đi mới mẻ, nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế truyền thông, thiết kế đa phương tiện, truyền thông kỹ thuật số trên cơ sở mối quan hệ giữa kỹ thuật công nghệ thông tin và nhu cầu truyền thông trong bối cảnh công nghệ 4.0.

Blockchain

Thông cáo báo chí Khai giảng Khóa đào tạo Advanced Blockchain

Ngày 19/7/2018 tại Hà Nội, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) phối hợp với Infinity Blockchain Lab (IBL) khai giảng khóa đào tạo Advanced Blockchain dành cho các nhà phát triển ứng dụng, chuyên gia công nghệ thông tin và mọi đối tượng quan tâm. Đây là hoạt động tiếp nối thành công của các hội thảo quốc tế như “Từ khởi nghiệp đến khởi nghiệp thông minh” (ngày 15/9/2017), “Ứng dụng Blockchain và Khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số” (ngày 04/5/2018) do IFI tổ chức.

Blockchain T7 2018 (3)

Khóa đào tạo Advanced Blockchain T7-2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Infinity Blockchain Lab (IBL) tổ chức chương trình đào tạo Advanced Blockchain (cấp tốc) cho các nhà phát triển ứng dụng, chuyên gia CNTT và mọi đối tượng quan tâm. Chương trình thực hành và tương tác các kiến thức nền tảng Blockchain, Ethereum, Hợp đồng thông minh (smart contract) và xây dựng ứng dụng phi tập trung trên Blockchain. Học viên được cấp Chứng chỉ xác thực trên Blockchain với nhiều ưu thế so sánh đặc biệt

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 24/06/2018

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 24/06/2018

Trung tâm Đào tạo và bồi dướng chúc mừng các thí sinh đã đạt kết quả trong kỳ thi Chứng chỉ CNTT
Kính mời các thí sinh tới nhận chứng chỉ CNTT từ ngày 02/07/2018