Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 8 tháng 1 năm 2016, Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Thị Lan Anh thuộc Phòng hành chính - tổng hợp của Viện.

Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng ngày 14/12/2015, Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới toàn thể các Đảng viên, cán bộ chủ chốt và quần chúng ưu tú của Viện.

Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ kết nạp Đảng viên mới đầu tiên

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Phan Thị Thu Phương, phụ trách Phòng hành chính - tổng hợp của Viện.

Đại hội Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Đại hội Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015 - 2020) thành công tốt đẹp