Lịch khai giảng lớp tiếng Pháp cấp tốc tháng 7/2018

Lịch khai giảng lớp tiếng Pháp cấp tốc tháng 7/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ - IFI, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch khai giảng các lớp dự bị tiếng Pháp cấp tốc tháng 7/2018.

Lịch khai giảng lớp tiếng Pháp cấp tốc tháng 5/2018

Lịch khai giảng lớp tiếng Pháp cấp tốc tháng 5/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ - IFI, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch khai giảng lớp dự bị tiếng Pháp cấp tốc tháng 5/2018.

Lịch khai giảng lớp tiếng Pháp cấp tốc tháng 3/2018

Lịch khai giảng lớp tiếng Pháp cấp tốc tháng 3/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ - IFI, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch khai giảng lớp dự bị tiếng Pháp cấp tốc tháng 3/2018.