Nhóm nghiên cứu MSI

Thành lập tháng 3 năm 2006, nhóm nghiên cứu trẻ có nhiệm vụ hỗ trợ công tác giảng dạy và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu của IFI.

Hội thảo nghiên cứu tại IFI ngày mùng 5/12/2013

Chủ đề: L'apprentissage automatique, ou comment extraire de la connaissance des données Tóm tắt : L'apprentissage automatique, ou comment extraire de la connaissance des donnéesL'apprentissage automatique permet de...

Hội thảo nghiên cứu tại IFI ngày 16/5/2013

Tuần này, thứ Năm ngày 16/5/2013 tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo nghiên cứu do diễn giả David Lapetina trình bày + Ngày: Thứ Năm ngày 16/5/2013 + Thời gian: lúc 14h + Địa điểm: Hội trường IFI +...

Hội thảo nghiên cứu tại IFI ngày 11/4/2013

Tuần này tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo do nghiên cứu sinh Bùi Quang Anh (Phòng MSI) trình bày + Ngày: Thứ Năm ngày 11/4/2013+ Thời gian: lúc 14h + Địa điểm: Hội trường IFI + Trình...

Hội thảo tuần này tại IFI ngày 28/3/2013

  Tuần này tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo do nghiên cứu sinh Hồ Thế Nhân (Phòng MSI) trình bày   + Ngày: Thứ Năm ngày 28/3/2013+ Thời gian: lúc 14h + Địa điểm: Hội trường IFI +...