Hội thảo nghiên cứu tại IFI ngày mùng 5/12/2013

Chủ đề: L'apprentissage automatique, ou comment extraire de la connaissance des données Tóm tắt : L'apprentissage automatique, ou comment extraire de la connaissance des donnéesL'apprentissage automatique permet de...

Hội thảo nghiên cứu tại IFI ngày 16/5/2013

Tuần này, thứ Năm ngày 16/5/2013 tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo nghiên cứu do diễn giả David Lapetina trình bày + Ngày: Thứ Năm ngày 16/5/2013 + Thời gian: lúc 14h + Địa điểm: Hội trường IFI +...

Hội thảo nghiên cứu tại IFI ngày 11/4/2013

Tuần này tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo do nghiên cứu sinh Bùi Quang Anh (Phòng MSI) trình bày + Ngày: Thứ Năm ngày 11/4/2013+ Thời gian: lúc 14h + Địa điểm: Hội trường IFI + Trình...

Hội thảo tuần này tại IFI ngày 28/3/2013

  Tuần này tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo do nghiên cứu sinh Hồ Thế Nhân (Phòng MSI) trình bày   + Ngày: Thứ Năm ngày 28/3/2013+ Thời gian: lúc 14h + Địa điểm: Hội trường IFI +...

Hội thảo tại IFI tuần này, thứ Năm ngày 14/3/2013

Tuần này, tại IFI diễn ra hội thảo nghiên cứu chủ đề «Epidémiologie moléculaire et métagénomique à haut débit sur la grille » do Tiến sỹ Doãn Trung Tùng trình...

Tuyển sinh và Học Bổng