Hội thảo tại IFI tuần này, thứ Năm ngày 14/3/2013

Tuần này, tại IFI diễn ra hội thảo nghiên cứu chủ đề «Epidémiologie moléculaire et métagénomique à haut débit sur la grille » do Tiến sỹ Doãn Trung Tùng trình...

Hội thảo tại IFI ngày 17 tháng 1 năm 2013

FRONTPAGE_NO_TRANSLATION_AVAILABLE Tuần này tại IFI sẽ diễn ra hội thảo do Cô Muriel Visani Giảng viên - Nghiên cứu trường Đại học La Rochelle (Lab 3i - Khoa Tin) trình bày. -...

Hội thảo chủ đề "Optimisation des performances d'applications avec mémoire transactionnelle"

Thứ Năm ngày 20/12/2012 tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo với chủ đề "Optimisation des performances d'applications avec mémoire transactionnelle: Une approche par apprentissage automatique » do giáo sư Jean-Francois...

Hội thảo chủ đề « Phát triển Agile tại công ty eXo Platform » tại IFI

Tuần này vào ngày 31 tháng 5 tại Hội trường IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo có chủ đề « Phát triển Agile tại công ty eXo Plarform» Người trình bày: Brice Revenant và...