IFI – Top 10 sự kiện tiêu biểu năm 2019

IFI – Top 10 sự kiện tiêu biểu năm 2019

Với mục tiêu trở thành đầu mối của Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định uy tín về đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao và là điểm đến tin cậy của sinh viên quốc tế tại Việt Nam, trong năm 2019, IFI đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Dưới đây là 10 thành tựu nổi bật của IFI trong năm 2019.

[TUYỂN DỰ ÁN] Đợt sơ tuyển tháng 12/2019 - Dự án khả thi để đầu tư vốn

[TUYỂN DỰ ÁN] Đợt sơ tuyển tháng 12/2019 - Dự án khả thi để đầu tư vốn

Căn cứ vào yêu cầu tìm kiếm Dự án để đầu tư từ các đối tác của IFI, Vườn ươm 3i trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân đang có dự án khả thi để kêu gọi vốn đầu tư, tham dự sơ tuyển tháng 12/2019.

[Đề án 844-bộ KHCN] - IFI trúng thầu nhiệm vụ 02

[Đề án 844-bộ KHCN] - IFI trúng thầu nhiệm vụ 02

Ngày 12/07/2019, IFI đã nhận được Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ số 02 - đề án 844. Đây là nhiệm vụ thứ hai IFI đã nhận trong năm 2019 từ Bộ Khoa học & Công nghệ về việc phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia.

[Đề án 844-bộ KHCN] - IFI trúng thầu nhiệm vụ 04

[Đề án 844-bộ KHCN] - IFI trúng thầu nhiệm vụ 04

Ngày 28/06/2019, IFI đã nhận được Quyết định của Bộ Khoa học & Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ số 04 - đề án 844