Môn học "Mạng không dây và di động" tại IFI, từ 6 đến 17/12/2010

Thầy Guillaume Chelius, Trường Đại học sư phạm Lyon (Pháp) sang giảng môn học "Mạng không dây và di động" cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành "Hệ thống và Mạng" của IFI, từ ngày 6 đến...

Hội thảo quốc tế "Ứng dụng Tính toán lưới cho Việt Nam" tại Hà Nội

Hội thảo quốc tế «  Ứng dụng Tính toán lưới cho Việt Nam - International Workshop on Grid Computing Applications for Vietnam - IWOGCAV 2010 » , Hà Nội 1-3 tháng 12 năm 2010 Tiếp tục thành công...

Môn học "Hệ thống nhúng và thời gian thực" từ ngày 16 đến 26 tháng 11 năm 2010

Thầy Marc Lobelle, Trường Đại học công giáo Lu-vanh (Bỉ) sang giảng môn học "Hệ thống nhúng và thời gian thực" cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành "Hệ thống & Mạng" của IFI, từ ngày 16 đến...

Bảo vệ tốt nghiệp

Thứ 6, 12/11/2010, tại Hội trường Amphi sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của 2 sinh viên Phạm Thị Nga và Mai Ngọc Khương Lúc 14 h00, " Transformation générique de...

Bảo vệ tốt nghiệp

Buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Thương Huyền, thứ 4, ngày 10/11/2010, tại Hội trường Amphi, Lúc 10 h, " Application de la fouille de texte aux lettrines" Hội đồng giám...