Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.vnu.edu.vn


Thay đổi trong ban lãnh đạo IFI

Là giảng viên tin học giày dặn kinh nghiệm với 9 năm công tác tại IFI kể từ năm 2004, ông Victor MORARU là cộng tác viên lâu năm của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và lần...

Là giảng viên tin học giày dặn kinh nghiệm với 9 năm công tác tại IFI kể từ năm 2004, ông Victor MORARU là cộng tác viên lâu năm của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và lần này trở lại Hà nội, ông được Văn phòng châu Á Thái Bình Dương tin tưởng giao cho vai trò Trưởng Dự án « Khoa học cho kỹ sư ».


Xin gửi tới Đồng Viện trưởng mới của IFI lời chào tốt đẹp nhất!