Tạp chí FAP

Tạp chí FAP

RA MẮT SỐ ĐẦU TIÊN CỦA ẤN PHẨM KHOA HỌC "CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG”

RA MẮT SỐ ĐẦU TIÊN CỦA ẤN PHẨM KHOA HỌC "CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG”

 08:18 10/11/2017

Chiều tối ngày 8/11/2017, tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace tại Hà Nội, trước một cử tọa hàng trăm người đến từ nhiều quốc gia, Viện Quốc tế Pháp ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức buổi giới thiệu ấn phẩm khoa học “Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương” nhân dịp ra mắt số đầu tiên với chủ đề 'Văn học Việt Nam Pháp ngữ” và tọa đàm về Văn học Việt Nam Pháp ngữ : Cơ hội mới cho sự khởi sắc. Ấn phẩm FAP cũng sẽ được ra mắt và công bố ở Pháp vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại Đại học Aix - Marseille.

Ấn phẩm khoa học "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á Thái Bình Dương"

Ấn phẩm khoa học "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á Thái Bình Dương"

 10:22 01/11/2017

ISBN: 978-604-62-7842-9, ISSN : 2525-2488
Số đầu tiên: Chủ đề "VĂN HỌC VIỆT NAM PHÁP NGỮ "
Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương (La Francophonie en Asie-Pacifique - FAP), là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp của Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN hợp tác với Nhà xuất bản đại học Provence PUP thuộc Đại học Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp) với sự tài trợ của AUF và Quỹ Đào Minh Quang. FAP có chức năng công bố các bài báo khoa học chất lượng cao liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương. Hội đồng biên tập của ấn phẩm gồm những giáo sư, nhà nghiên cứu hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Mời viết bài cho ấn phẩm Khoa học cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương (FAP) - Số 2

Mời viết bài cho ấn phẩm Khoa học cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương (FAP) - Số 2

 10:47 07/10/2017

FAP ( ISSN: 2588-1388/ISBN: 978-604-62-9252-4) là ấn phẩm khoa học liên ngành của Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQG Hà Nội hợp tác với NXB đại học Provence (CH Pháp)

Nguyễn Ái Quốc et la littérature vietnamienne francophone

 13:30 01/10/2017

Ngô Tự Lập (Vietnam)