Đối tác quốc tế

IFI là một trong những tổ chức Việt Nam có nhiều kinh nghiệm nhất về hợp tác đào tạo với nước ngoài. Hợp tác với các trường đại học và các doanh nghiệp nước ngoài nhất là trong giảng dạy, tiếp nhận thực tập và cấp học bổng.

Các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế:

- Đại học La Rochelle (Cộng hòa Pháp)

- Đại học Claude-Bernard Lyon 1 (Cộng hòa Pháp)

- Đại học Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp)

- Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp)

- Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp)

- Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc)

- Đại học Ngôn ngữ quốc gia Nga Moskva (Nga)

- Viện Nghiên cứu phát triển Pháp IRD 

- Nhà xuất bản đại học Provence PUP thuộc ĐH Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp)

- Quỹ Đào Minh Quang (Cộng hòa Liên bang Đức)

Các doanh nghiệp quốc tế:

- TIBCO (Mỹ)

- Orchestra Networks (Cộng hòa Pháp)

- ODOC (Nhật Bản)

- Asia Invest (Singapore)