TUYỂN SINH - Fintech

Bộ phận Dự bị Ngoại ngữ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Nguyễn Thị Thu Hằng

 Phó Trưởng bộ phận

Lê Minh Thái

ĐT: 0964 200 536

Email: leminhthaiutc@vnu.edu.vn

 Phụ trách Truyền thông

Trang Huỳnh Như

ĐT: 0886 777 714

Email: thnhu@vnu.edu.vn

 Điều phối viên Pháp ngữ

Bùi Ngọc Oanh

ĐT: 0914 025 555

Email: ngocoanh86198@vnu.edu.vn

 Phụ trách kỹ thuật

Nguyễn Thanh Tuấn

ĐT: 0912 148 183

Email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn