Bộ phận Dự bị Ngoại ngữ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Nguyễn Thị Thu Hằng

ĐT: 0976 76 29 88

Email: thuhang91@vnu.edu.vn 

 Phụ trách Truyền thông

Trang Huỳnh Như

ĐT: 0886 777 714

Email: thnhu@vnu.edu.vn

 

Điều phối viên Pháp ngữ

Bùi Ngọc Oanh

ĐT: 0914 025 555

Email: ngocoanh86198@vnu.edu.vn

 


global fanpage
global fanpage