Lịch sử hình thành và phát triển

  • Ngày 2/7/1993, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội các trường đại học sử dụng một phần hoặc toàn phần tiếng Pháp và trường đại học các mạng lưới dùng tiếng Pháp (AUPELF-UREF), nay là Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), ký Thỏa thuận về việc thực hiện dự án Viện Tin học sử dụng tiếng Pháp.
  • Năm 1995: Khai giảng Khoá 1, chương trình Thạc sỹ Công nghệ Thông tin
  • Ngày 13/5/1997Viện Tin học Pháp ngữ (Institut de la Francophonie pour I'Informatique) được thành lập theo Quyết định số 1549/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Tin học Pháp ngữ khi đó đặt tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và được sự hỗ trợ tài chính của phía AUF. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của IFI là đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Thông tin (CNTT) bằng tiếng Pháp. Trải qua 22 khóa tuyển sinh, đào tạo Thạc sĩ CNTT vẫn là một hoạt động truyền thống và có uy tín của IFI. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, IFI cũng là một trong những tổ chức Việt Nam có truyền thống hợp tác lâu dài và hiệu quả nhất với các đối tác thuộc Cộng đồng Pháp ngữ.
  • Ngày 15/11/2010, IFI được điều chuyển về Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 5206/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Cùng với sự phát triển không ngừng, năm 2012, IFI tiếp nhận thêm Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (PUF Hà Nội). PUF Hà Nội được thành lập theo Thỏa thuận do hai chính phủ Pháp và Việt Nam ký kết vào tháng 10 năm 2004 nhân chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Pháp Jacques Chirac nhằm triển khai các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2006-2014, PUF Hà Nội đã triển khai 08 chương trình đào tạo, 509 học viên đã được cấp bằng. Từ 23/1/2015, PUF Hà Nội được đổi tên thành Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, trực thuộc IFI.
  • Ngày 18/11/2014, Viện Tin học Pháp ngữ đổi tên thành Viện Quốc tế Pháp ngữ (tên tiếng Pháp là Institut Francophone International) theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của IFI, định hướng phát triển thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo quốc tế liên ngành chất lượng cao. 


Chủ tịch Hội đồng Trường

1995-2007:

Nguyễn Đình Trí (Việt Nam)

2007-2009:

Nguyễn Thanh Thủy (Việt Nam)

2010: 

IFI được điều chuyển về Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 5206/QĐ-BGDĐT 


Danh sách các Viện trưởng IFI theo thời gian:

1995-2000:

Michel Mouyssinat (Pháp)

​2000-2003:

Lorne H. Bouchard (Canada)

02-06/2003:

Patrick Bellot (Quyền Viện trưởng, Pháp)

06-12/2003:

Gilles Richard (Pháp)

2004-06/2006:

Charles Durand (Pháp)

07/2006-08/2012:

Richard Canal (Pháp)

​09/2012-07/2013:

Olivier Camp (đồng Viện trưởng, Pháp)

07-12/2013:

Victor Moraru (đồng Viện trưởng, Moldavie)

​2012-2013:

Nguyễn Hữu Dư (đồng Viện trưởng, Việt Nam)

01/2014-09/2014:

Nguyễn Thanh Thủy (Việt Nam)

09/2014-06/2016:

Nguyễn Ngọc Bình (Việt Nam)

06/2016-12/2022:

Ngô Tự Lập (Việt Nam)

01/2023-hiện tại

Phùng Danh Thắng (Việt Nam)


global fanpage
VNU
global fanpage