TUYỂN SINH - Fintech

Giới thiệu chung

 • Tất cả các chương trình đào tạo thạc sĩ của IFI đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Châu Âu;

   

 • Đối tác của IFI là các viện, các trường đại học danh tiếng của Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ;

   

 • Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đến từ các đại học Việt Nam và quốc tế danh tiếng;

   

 • Môi trường học tập tại IFI mang tính quốc tế, với học viên đến từ nhiều quốc gia (Pháp, Cameroun, Benin, Burkina Farso, Algerie, Congo, Haiti, Lào, Thái Lan, Campuchia...);

   

 • Các chương trình đều cấp bằng Pháp theo lộ trình L-M-D (Cử nhân-Thạc sỹ-Tiến sỹ). Văn bằng này được công nhận tại Châu Âu và có giá trị tương đương tại nhiều nước.