(Franconomics-2021) Không gian 02: Chuyển đổi số và tiếp cận dịch vụ giáo dục - y tế

(Franconomics-2021) Không gian 02: Chuyển đổi số và tiếp cận dịch vụ giáo dục - y tế

Không gian thảo luận 02 về chủ đề "Chuyển đổi số và tiếp cận dịch vụ giáo dục - y tế" nằm trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế Franconomics-2021 do OIF, AUF và IFI đồng tổ chức. Franconomics-2021 được tổ chức vào ngày 24-25/11/2021 tại Hà Nội với chủ đề " Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19".

(Franconomics-2021) Không gian 01: Chuyển đổi số và tiếp cận công bằng công nghệ

(Franconomics-2021) Không gian 01: Chuyển đổi số và tiếp cận công bằng công nghệ

Không gian thảo luận 01 về chủ đề "Chuyển đổi số và tiếp cận công bằng công nghệ" nằm trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế Franconomics-2021 do OIF, AUF và IFI đồng tổ chức. Franconomics-2021 được tổ chức vào ngày 24-25/11/2021 tại Hà Nội với chủ đề "Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19".

Hội thảo quốc tế "Nông nghiệp thông minh: Tiềm năng và hiện thực"

Hội thảo quốc tế "Nông nghiệp thông minh: Tiềm năng và hiện thực"

Hội thảo "Nông nghiệp thông minh: tiềm năng và hiện thực" là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ ba-2021, do Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN kết hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội.

Franconomics 01

Franconomics-2021: Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19

Franconomics là diễn đàn quốc tế thường niên có mục đích kết nối trường Đại học - Doanh nghiệp - Địa phương trong và ngoài Cộng đồng Pháp ngữ. Franconomics-2021 do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đồng tổ chức với chủ đề " Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19". Sự kiện diễn ra vào 24-25/11/2021 tại Hà Nội.

Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ"

Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ"

Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ" nằm trong chuỗi seminars DAAS 2021 (Diderot Advanced Academics Seminars) được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ và là một trong những sự kiện tiền TECHFEST 2021. Hội thảo do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) phối hợp cùng Cục quản lý thị trường và phát triển Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (NATECH); Trường Đại học Việt Nhật, ĐQHGHN (VJU) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đồng tổ chức với sự hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF); Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia (NSSC); Làng Công nghệ Tiên phong (Frontier Village) và Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VSL) tổ chức vào ngày 21/10/2021 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

global fanpage
global fanpage