Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"

Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"

Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội” nằm trong chuỗi seminars DAAS 2021 (Diderot Advanced Academics Seminars) được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ. Hội thảo do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) phối hợp cùng Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Hạ Long, Viện Chính sách và Quản lý (IPAM) – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đồng tổ chức. Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự đồng hành của Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (CLEF) và CLB Nhà khoa học ĐHQG Hà Nội.

global fanpage
global fanpage