Đại hội Công đoàn Viện Quốc tế Pháp ngữ nhiệm kì I

Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

global fanpage
global fanpage