Thông báo tuyển sinh các khóa tập huấn “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Thông báo tuyển sinh các khóa tập huấn “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Viện Quốc tế Pháp ngữ thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo thuộc nhiệm vụ “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội”, Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

coronavirus Information

[Hoãn tuyển dự án] Đợt sơ tuyển tháng 03/2020

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, 3i thông báo tạm hoãn đợt sơ tuyển tháng 03/2020 tìm kiếm các dự án khả thi để đầu tư vốn.

[Tuyển dự án] Đợt sơ tuyển tháng 03/2020 - Dự án khả thi để đầu tư vốn

[Tuyển dự án] Đợt sơ tuyển tháng 03/2020 - Dự án khả thi để đầu tư vốn

Căn cứ vào yêu cầu tìm kiếm Dự án để đầu tư từ các đối tác của IFI, 3i trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đang có dự án khả thi để kêu gọi vốn đầu tư, tham dự sơ tuyển tháng 03/2020.