IFI tuyển nghiên cứu viên

Viện Quốc tế Pháp ngữ (sau đây gọi tắt là Viện) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Viện Tin học Pháp ngữ theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và căn cứ Thỏa thuận giữa ĐHQGHN và Tổ chức Đại học Pháp ngữ ký ngày 24/9/2012; Viện là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc ĐHQGHN.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015

Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015, cụ thể như sau :

Viện Quốc tế Pháp ngữ tuyển sinh lớp dự bị tiếng Pháp cấp tốc

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ (IFI) - TUYẾN SINH LỚP DỰ BỊ TIẾNG PHÁP CẤP TỐC 2015 DÀNH CHO CÁC THÍ SINH THI VÀO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO CHUẨN CHÂU ÂU

Tuyển sinh lớp dự bị tiếng Pháp năm học 2014 - 2015 (buổi tối)

Tuyển sinh vào lớp dự bị tiếng Pháp Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) Năm học 2014 - 2015   Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội (IFI-VNU) tuyển sinh lớp...

global fanpage
global fanpage