Thông báo danh sách học viên nhận học bổng thực tập tại Pháp năm 2016 (đợt 2)

Danh sách học viên nhận học bổng thực tập tại Pháp đợt 2 (2016)

Thông báo danh sách học viên nhận học bổng thực tập tại Pháp năm 2016 (đợt 1)

Danh sách nhận học bổng thực tập tại Pháp đợt 1 (2016)

IFI tham dự ngày hội Pháp ngữ

Ngày hội văn hóa chào mừng ngày Quốc tế Pháp ngữ, do Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức đã diễn ra ngày 19 tháng 3 năm 2016. Mục đích của ngày hội là nhằm thúc đẩy việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Pháp, đồng thời giới thiệu Cộng đồng Pháp ngữ với công chúng Thủ đô.

Seminar UMMISCO Việt Nam tại Viện Quốc tế Pháp ngữ

Trong hai ngày 9-10 tháng 3 năm 2016, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã tổ chức thành công Seminar 2016 của nhóm nghiên cứu UMMISCO Việt Nam.

IFI tuyển nghiên cứu viên

Viện Quốc tế Pháp ngữ (sau đây gọi tắt là Viện) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Viện Tin học Pháp ngữ theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và căn cứ Thỏa thuận giữa ĐHQGHN và Tổ chức Đại học Pháp ngữ ký ngày 24/9/2012; Viện là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc ĐHQGHN.