Chào mừng Khai giảng năm học 2013-2014 Viện Tin học Pháp ngữ

    Tại lễ khai giảng, VNU-IFI vinh dự được đón tiếp PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN; Ngài Olivier Garro, Giám đốc Văn Phòng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Tổ...

Bảo vệ khóa luận của các sinh viên Lê Xuân Sang, Samy Mameri và Phạm Văn Trung

 TÓM TẮT  Khóa luận của Lê Xuân Sang Đề tài: OPTIMISATION PAR PARALLELISATION DE L’ALGORITHME DE RECALAGE ELASTIQUE 3D FREE FORM DEFORMATION (FFD)  Le travail de ce stage consiste à optimiser...

Chào mừng khai giảng lớp dự bị tiếng Pháp IFI năm học 2013!

    Chương trình đạo tào tại Thạc sỹ công nghệ thông tin tại IFI được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Đối tượng học viên của IFI rộng mở bao gồm cả các sinh viên còn...

global fanpage
VNU
global fanpage