Bài giảng «Hiện thực ảo & tăng cường» từ ngày 11 đến 22/11/2013

 Nhiệt liệt chào mừng thầy Kosta Gaitanis!  

Bài giảng «Mạng viễn thông nâng cao» từ ngày mùng 4 đến 12/11/2013

Nhiệt liệt chào đón chuyên gia Nguyễn Phúc Kê Quy!    

Bài giảng «Công nghệ hệ thống tương tác» từ ngày 28/10 đến mùng 1/11/2013

Cô Armelle PRIGENT, giảng viên trường đại học La Rochelle (Pháp) sẽ dạy bài giảng «Công nghệ hệ thống tương tác» từ ngày 28/10 đến mùng 1/11/2013 cho sinh viên lớp Master 2 IFI,...

Hội thảo giới thiệu công ty Exo Platform SEA ngày mùng 7/11/2013 tại IFI

Buổi hội thảo sẽ diễn ra với 4 bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhằm giúp cho sinh viên IFI hiểu rõ hơn quy mô hoạt động, môi trường làm việc tại ExoPlatform cũng như mở ra những...

Bài giảng « Mạng không dây ad-hoc » từ « 21/10 đến 31/10 năm 2013

 Thầy Anthony Busson trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) sẽ có các bài giảng « Mạng không dây ad-hoc » cho sinh viên lớp Master 2 chuyên ngành "Truyền...

global fanpage
VNU
global fanpage