JIFI - Số 13

JIFI - Tờ báo sinh viên - Số 13

Master 2 chuyên ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính

Viện Tin học Pháp ngữ  Master 2 chuyên ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính   Phụ trách chuyên ngành : Nguyen Hong Quang    Lời mở đầuHọc viên theo học...

Programme Master 1

Viện Tin học Pháp ngữ Master 1 - Các môn cơ sở   Phụ trách đào tạo : Nguyễn Hồng Quang Danh sách các môn học Học phần cơ sở Nhập môn HĐH Unix Công nghệ phần mềm...

Danh sách trúng tuyển kỳ thi 2008

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP DỰ BỊ TIẾNG PHÁP KHÓA 15 VÀ NĂM THỨ NHẤT KHÓA 14 SBD (Matricule) N° Họ và tên (Nom et prénom) ...

global fanpage
global fanpage