Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI IFI

1. ĐÀO TẠO THẠC SĨ

2. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  • Các công nghệ tiên phong (Blockchain, AI, BigData, IOT...)
  • Chuyển đổi số
  • Bảo mật an toàn thông tin
  • Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo
  • Đồ họa, nghệ thuật 4.0

3. THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ quốc gia nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tin chi tiết

4. HỌC BỔNG

IFI hiện có các chương trình học bổng cho học viên quốc tế và học viên Việt Nam cho các chương trình đào tạo. Thông tin chi tiết