Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Học viên "Khóa đào tạo Điện ảnh 4.0" tập làm phim

Học viên "Khóa đào tạo Điện ảnh 4.0" tập làm phim
Ngày 10/06/2019, các học viên Khóa 1 chương trình đào tạo Điện ảnh 4.0 đã được trải nghiệm buổi thực tập làm phim vui vẻ và ấn tượng tại phim trường Đông Anh, Hà Nội.
Một cảnh quay tại phim trường
Một cảnh quay tại phim trường
Các 'đạo diễn trẻ' hang say với công việc của mình
Các "đạo diễn trẻ" hăng say với công việc của mình 
Trải nghiệm trực tiếp việc tổ chức sản xuất, viết kịch bản, đạo diễn, ánh sáng, thủ pháp ghi hình và diễn xuất
Học viên tự diễn xuất để có những trải nghiệm thực tế

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu và việc chia thành các team: Xã Hội, Fantasy, Tình Cảm, các học viên đã có được những trải nghiệm tuyệt vời, những kinh nghiệm trực tiếp và gián tiếp về Tổ chức sản xuất, viết kịch bản, đạo diễn, ánh sáng, thủ pháp ghi hình và diễn xuất.