Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


[Video] Giới thiệu Sản phẩm Số hóa di sản văn hóa – IFI

Số hóa di sản là hướng đi chiến lược trong các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của IFI. Nắm bắt xu hướng mới về bảo tồn di sản, IFI đã tiên phong ứng dụng công nghệ mới triển khai số hóa các di sản quý giá của Việt Nam, góp phần bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa của đất nước. Sản phẩm Số hóa di sản của IFI là sản phẩm độc đáo thể hiện sự kết hợp hài hòa giữ công nghệ và văn hóa để nâng cao giá trị di sản.

Clip giới thiệu về sản phẩm số hóa di sản văn hóa của IFI

Sự kết hợp hài hòa của văn hóa và công nghệ

Tác giả bài viết: Viện Quốc tế Pháp ngữ