Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Bài giảng "Lập trình ràng buộc" từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 4 năm 2012

Nhận lời mời của IFI, từ ngày mùng 3 đến mùng 9 tháng 4 năm 2012, Giáo sư Yves Deville trường Đại học Công giáo Louvain (Bỉ) sẽ có các bài giảng về "Lập trình ràng buộc" cho...

Nhận lời mời của IFI, từ ngày mùng 3 đến mùng 9 tháng 4 năm 2012, Giáo sư Yves Deville trường Đại học Công giáo Louvain (Bỉ) sẽ có các bài giảng về "Lập trình ràng buộc" cho sinh viên lớp Master 1.

 

Xin nhiệt liệt chào mừng Giáo sư!