Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 4, ngày 4/1/2012, tại Hội trường Amphi, sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của Nguyễn Hữu NghịLúc 14h"Evaluation du comportement numérique des méthodes Matrix Geometric pour la résolution des files d’attente...
Thứ 4, ngày 4/1/2012, tại Hội trường Amphi, sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của Nguyễn Hữu Nghị

Lúc 14h
"Evaluation du comportement numérique des méthodes Matrix Geometric pour la résolution des files d’attente "
 
Hội đồng giám khảo buổi bảo vệ tốt nghiệp bao gồm :
1- Thầy Alain Boucher, Phụ trách đào tạo, IFI, chủ tịch
2- Cô Phan Thị Hà Dương, Giảng viên tin học, Viện Toán, phản biện
3- Thầy Victor Moraru, Giảng viên tin học, IFI, thư ký
4- Thầy Richard Canal, Đồng Viện trưởng, IFI, giám khảo
5- Thầy Trần Vĩnh Đức, Giảng viên tin học, Đại học Thăng Long, giám khảo