Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Khóa học

 Thời gian học ở IFI là 2 hoặc 3 năm tùy theo trình độ tiếng Pháp của bạn :   Lớp Dự bị tiếng Pháp trong 11 tháng, dành cho những sinh viên không biết tiếng...

 

Thời gian học ở IFI là 2 hoặc 3 năm tùy theo trình độ tiếng Pháp của bạn :  

  • Lớp Dự bị tiếng Pháp trong 11 tháng, dành cho những sinh viên không biết tiếng Pháp. Mục đích của lớp học này là giảng dạy tiếng Pháp để sinh viên có thể học các môn học ở IFI từ năm sau đó.   

  • Năm Master 1 học các môn khoa học bằng tiếng Pháp

  • Năm Master 2 học các môn khoa học bằng tiếng Pháp trong 1 học kỳ  và 1 kỳ thực tập từ 5-6 tháng trong doanh nghiệp hay tại phòng nghiên cứu.