Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Những học viên đầu tiên của Khóa 18 bảo vệ luận văn

Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, hai học viên đầu tiên của khóa 18 (2013-2015) chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin của Viện Quốc tế Pháp ngữ đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin.

Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, hai học viên đầu tiên của khóa 18 chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin của Viện Quốc tế Pháp ngữ đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, chuyên ngành “Hệ thống thông minh và đa phương tiện”:

- Học viên Atrevi Dieudonne Fabrice, quốc tịch Benin, đề tài “Chiết xuất khung xương 3D từ ảnh 2D của con người”

- Học viên Tagny Ngompe Gildas, quốc tịch Cameroon, đề tài “Dự án AgroLD (Mô hình dữ liệu Agronomic)”

Dự kiến trong tháng 11 và 12/2015, các học viên còn lại của khóa 18 sẽ lần lượt bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Danh sách các học viên và tên đề tài sẽ bảo vệ trong năm 2015:

 

STT Họ Tên Giới tính Quốc tịch
1 Đỗ Thanh Bình Nam Việt Nam
2 NOUCKSA Bounthong Nam Lào
3 SENTHAVONG Chanthala Nữ Lào
4 PHILIPPON Damien Nam Pháp
5 Dương Minh Đức Nam Việt Nam
6 Nguyễn Quang Duy Nam Việt Nam
7 Đào Thị Duyên Nữ Việt Nam
8 POLLA DE NDJAMPA Félix Bazin Nam Cameroun
9 Lê Thị Hiền Nữ Việt Nam
10 Tăng Phước Huy Nam Việt Nam
11 Lê Ngọc Luyện Nam Việt Nam
12 Vũ Viết Minh Nam Việt Nam
13 Đào Thủy Ngân Nữ Việt Nam
14 PINON Pierre-Antoine Nam Pháp