Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Báo điện tử Tổ quốc: Cơ hội tham quan ảo Nhà hát Lớn Hà Nội

Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN bàn giao công trình Tham quảo Nhà hát lớn cho Nhà hát lớn Hà Nội. Sản phẩm tham quan dựa trên ứng dụng công nghệ số giúp người xem tiếp cận dễ dàng các kiến trúc độc đáo tại bất kỳ nơi đâu.

Xem chi tiết công trình Tham quan ảo Nhà hát lớn Hà Nội tại đây.