Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Buổi họp về Mô hình hóa dịch cúm gà, tháng 4/2009

Nhân chuyến công tác của ông Raphael Duboz, nghiên cứu viên của Trung tâm CIRAD, các nhóm nghiên cứu của Trung tâm CIRAD, phòng nghiên cứu MSI của IFI và Đơn vị...

Nhân chuyến công tác của ông Raphael Duboz, nghiên cứu viên của Trung tâm CIRAD, các nhóm nghiên cứu của Trung tâm CIRAD, phòng nghiên cứu MSI của IFI và Đơn vị nghiên cứu quốc tế UMMISCO sẽ tổ chức buổi họp xung quanh việc mô hình hóa dịch cúm gà ở Việt Nam. Buổi họp sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 7 đến 9 tháng 4 năm 2009.
Tham dự có các thành phần sau:
Edouard Amouroux, IRD UMMISCO / IFI MSI
Dominique Bicout, Trường thú y Lyon
Stéphanie Desvaux, PRISE / CIRAD
Alexis Drogoul, IRD UMMISCO / IFI MSI
Guillaume Fournié, Trường Royal-Veterinary/ Trường Hoàng gia (Luân Đôn)
Vladimir Grosbois, CIRAD
Marc Souris, IRD UMR-190