Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Chương trình Số hóa Di sản văn hóa

1. Dự án Số hóa Nhà hát lớn Hà Nội. Tham quan ảo tại đây.

2. Dự án Số hóa khuôn viên Khoa Pháp - ULIS VNU. Tham quan ảo tại đây

Video giới thiệu về gói sản phẩm số hóa của IFI: