Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Chuyến tham quan và làm việc của ban lãnh đạo IFI tại trường ĐH Prince of Songkla, Thái Lan

Ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2011, Ông Richard Canal, Đồng Viện trưởng IFI và Ông Hồ Tường Vinh, Phụ trách nghiên cứu IFI đã có chuyến tham quan và làm việc tại trường Đại học...
Ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2011, Ông Richard Canal, Đồng Viện trưởng IFI và Ông Hồ Tường Vinh, Phụ trách nghiên cứu IFI đã có chuyến tham quan và làm việc tại trường Đại học Prince of Songkla, Campus de Phuket, Thái Lan.

Nhân dịp này, hai bên đã làm việc và thảo luận để nghiên cứu các khả năng hợp tác giữa 2 trường trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu.
 
Visite l'Université Prince of Songkla