Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Thông báo tạm hoãn các kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Thông báo tạm hoãn các kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN trân trọng thông báo tạm hoãn các kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cho đến khi có thông báo mới.

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

THÔNG BÁO TẠM HOÃN CÁC KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN trân trọng thông báo tạm hoãn các kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trong tháng 6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ - Phòng 201, Nhà C3, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.37549505 hoặc  hotline:  0824645588

Trân trọng thông báo./