Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Chúc mừng các học viên lớp P22 - SIM bảo vệ Luận văn tốt nghiệp

Chúc mừng các học viên lớp P22 - SIM bảo vệ Luận văn tốt nghiệp
Xin chúc mừng các bạn học viên lớp P22 – SIM, sau thời gian học tập theo chương trình đào tạo thạc sĩ và thực tập tại Pháp, đã hoàn thành môn học và bảo vệ luận văn với đề tài như sau:

1. OUMAROU ALTINE Mohamadou Aminou, Ni-giê

Đề tài “Sử dụng các giải pháp phần mềm nguồn mở để tự động hóa một quy trình xử lý hình ảnh thảm thực vật chụp bằng máy bay không người lái".

Tiếng Pháp: “Utilisation des solutions logiciels libre pour automatiser une chaîne de traitement d’images acquises par drone sur des couverts végétaux.”

Giảng viên hướng dẫn: TS. Magalie Delalande và TS. Gregory Beurier.

2. GNOFAM EmmanuelTô-gô

Đề tài “Phân tích các phép đo liên tục nhiệt độ bên trong của lợn: tìm kiếm các mô hình dự đoán phản ứng của động vật đối với ứng suất nhiệt ".

Tiếng Pháp: Analyse des mesures en continu de la température interne chez le porc : recherche de prédicteurs des réponses des animaux face à un stress thermique.

Giảng viên hướng dẫn: TS. David RENAUDEAU.

3. Arama AdamaMa-li

Đề tài “Kết hợp tri thức và dữ liệu - lĩnh vực trồng nho và rượu vang. ".

Tiếng Pháp: Assemblage des connaissances et des données – domaine de la vigne et du vin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Baudrit Cédric.