Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Chuyến thăm IFI của ban lãnh đạo AUF, ngày 15 tháng 10 năm 2009

Thứ 5, ngày 15 tháng 10 năm 2009, IFI được vinh dự đón Bà Christine Colin, Chủ tịch hội đồng khoa học của AUF và Ông Charles Gombé-Mbalawa, cựu Chủ tịch AUF, thành viên Hội đồng quản trị tới...
Thứ 5, ngày 15 tháng 10 năm 2009, IFI được vinh dự đón Bà Christine Colin, Chủ tịch hội đồng khoa học của AUF và Ông Charles Gombé-Mbalawa, cựu Chủ tịch AUF, thành viên Hội đồng quản trị tới thăm, trong khuôn khổ chuyến công tác của họ tại Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của AUF.

Nhân dịp này, ban giám đốc IFI đã giới thiệu chung về IFI và các hoạt động nghiên cứu của phòng nghiên cứu MSI.