Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Hội thảo quốc tế lần thứ 11 về Hệ thống đa tác tử

Viện Tin học Pháp ngữ phối hợp với Trường Đại học  Công nghệ, ĐHQG Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 11, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về lĩnh vực hệ thống đa tác tử. Hội thảo...


Viện Tin học Pháp ngữ phối hợp với Trường Đại học  Công nghệ, ĐHQG Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 11, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về lĩnh vực hệ thống đa tác tử. 

Hội thảo diễn ra tại IFI, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2008, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ nhiều nước trên thế giới. Đây được coi là một hoạt động nghiên cứu quan trọng đánh dấu sự phát triển các hoạt động nghiên cứu của IFI và phòng nghiên cứu MSI, đồng thời cũng cho thấy mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa IFI với các trường Đại học lớn ở Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu.


 PRIMA