Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Lớp huấn luyện của dự án TICEVAL tổ chức tại IFI, từ ngày 2 đến 5 tháng 11 năm 2010

Từ ngày mùng 2 đến 5 tháng 11 năm 2010, tại IFI, sẽ diễn ra lớp huấn luyện của  dự án TICÉVAL với tiêu đề " Phát triển và cấp chứng chỉ kỹ năng CNTT & TT : chuyển giao và thích nghi...
Từ ngày mùng 2 đến 5 tháng 11 năm 2010, tại IFI, sẽ diễn ra lớp huấn luyện của  dự án TICÉVAL với tiêu đề " Phát triển và cấp chứng chỉ kỹ năng CNTT & TT : chuyển giao và thích nghi cho đội ngũ nhân sự và kỹ thuật". Dự án được sự tài trợ của Quỹ xa lộ thông tin Pháp ngữ (Fonds Francophone des Inforoutes) của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Các giảng viên-nghiên cứu của các Trường Đại học Savoie, Claude Bernard Lyon và công ty PENTILA tham gia với tư cách là giảng viên của khóa học . Ngoài ra  còn có sự tham gia của 15 giảng viên đến từ 7 Trường Đại học tại Việt nam (ĐHBKHN, ĐHKHTNHN, ĐHSPHN, ĐHKHTN-HCM, ĐHFPT, ĐH Công Nghệ Saigon, ĐH Công Nghiệp -HCM) và các giảng viên của IFI.