Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


[Video] 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2022

Với sứ mệnh là đại học tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN đã sẵn sàng chào đón năm mới 2023 với những đột phá trên con đường phát triển của mình.

10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2022

 

Tác giả bài viết: VNU Media

Nguồn tin: www.vnu.edu.vn