Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


[Video] Giới thiệu chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính (FINTECH) 2023

Giới thiệu chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính (FINTECH) 2023

Xem chi tiết tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính (Fintech): Tại đây

Tác giả bài viết: Hạnh Nguyên - IFI-COM