Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và Chào mừng năm mới 2019 của Viện Quốc tế Pháp ngữ

Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và Chào mừng năm mới 2019 của Viện Quốc tế Pháp ngữ

 09:49 04/01/2019

Đây là sự kiện kết thúc một năm với nhiều thành công của IFI trong tăng cường quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đồng thời đánh dấu những bước khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2019 với nhiều kế hoạch phát triển mới.

global fanpage
global fanpage