4

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa IFI và Công ty Cổ phần Eastern Sun

 09:49 24/05/2023

Ngày 23/5, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) đã tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Eastern Sun. Sự kiện đặt dấu ấn cho sự hợp tác của hai bên trong nhiều lĩnh vực.

global fanpage
global fanpage