Thông báo thay đổi thời gian tổ chức chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành DAAS 2023

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành DAAS 2023

 14:15 10/05/2023

Ban tổ chức chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành DAAS 2023 thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo và gia hạn thời gian nhận Tham luận.
Theo đó, thông tin chính thức như sau:

Chưa có tên (1920 × 1080 px) (1)

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế: “Vai trò của hệ thống thông minh và đa phương tiện trong truyền thông số”

 14:23 11/04/2023

Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) tổ chức Hội thảo quốc tế “Vai trò của hệ thống thông minh và đa phương tiện trong truyền thông số”, Hội thảo diễn ra vào ngày 20/9/2023 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ.

Nhân văn số

Thư mời viết bài diễn đàn quốc tế: Franconomics-2023: “Nhân văn số: những được - mất của quá trình chuyển đổi số”

 10:48 11/04/2023

Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) phối hợp cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đồng tổ chức Diễn đàn quốc tế Franconomics-2023 với chủ đề “Nhân văn số: những được - mất của quá trình chuyển đổi số”, diễn ra vào ngày 18-19/10/2023 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng và được ĐHQGHN bảo trợ.

An ninh con người 1

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế: “Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con người”

 09:57 11/04/2023

Ngày 19/10/2023, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) tổ chức Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con người”. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng và được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ.

Banner HT Kinh te so 01

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế: "Kinh tế số: định vị, nhận diện các tiềm năng và thách thức"

 15:43 10/04/2023

Ngày 23/8/2023, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - ĐHQGHN phối hợp cùng các trường Đại học trong nước và quốc tế tổ chức Hội thảo quốc tế "Kinh tế số: định vị, nhận diện các tiềm năng và thách thức". Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ.

global fanpage
global fanpage