Thư mời viết bài hội thảo quốc tế: “Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con người”

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế: “Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con người”

 09:57 11/04/2023

Ngày 18/10/2023, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) tổ chức Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con người” với sự đồng hành của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3, Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), Viện Pháp tại Việt Nam (IFV), Tập đoàn Giáo dục Toàn cầu Galileo (GGEF), Viện Chiến lược chuyển đổi số (DTSI), Công ty Linagora Việt Nam và Viện Nghiên cứu Châu Phi - Trung Đông (IAMES). Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng và được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ.

Banner HT Kinh te so 01

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế: "Kinh tế số: định vị, nhận diện các tiềm năng và thách thức"

 15:43 10/04/2023

Ngày 23/8/2023, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - ĐHQGHN phối hợp cùng các trường Đại học trong nước và quốc tế tổ chức Hội thảo quốc tế "Kinh tế số: định vị, nhận diện các tiềm năng và thách thức". Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ.

Chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành DAAS 2023

 14:34 02/03/2022

Tiếp nối thành công của chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành (DAAS-Diderot Advanced Academic Seminars) trong suốt 5 năm qua (từ năm 2018 đến năm 2022), Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chuỗi DAAS năm 2023 với 4 Hội thảo quốc tế như sau:

global fanpage
global fanpage