banner vuông tiếng Pháp beginner

Lớp tiếng Pháp cho người mới bắt đầu

 14:59 19/09/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) trân trọng thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp cho người mới bắt đầu.

Tiếng Pháp v2

Chương trình Dự bị tiếng Pháp

 15:27 02/04/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) trân trọng thông báo tuyển sinh các lớp Dự bị tiếng Pháp với 50% chương trình do giáo viên bản ngữ giảng dạy.