10

IFI khai giảng lớp tiếng Pháp cho người mới bắt đầu

 09:42 25/09/2021

Ngày 25/9/2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) đã tổ chức khai giảng lớp tiếng Pháp dành cho người mới bắt đầu.

global fanpage
VNU
global fanpage