10 thành tựu nổi bật của IFI năm 2018

10 thành tựu nổi bật của IFI năm 2018

 09:51 07/01/2019

Năm 2018 tiếp tục đánh dấu và chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của IFI với những hoạt động vừa đẩy mạnh đào tạo vừa xúc tiến hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, từ thuần túy tin học sang liên ngành, với phương thức quản lý phù hợp với môi trường đại học nghiên cứu, chất lượng quốc tế.

global fanpage
global fanpage