IFI – Top 10 sự kiện tiêu biểu năm 2019

IFI – Top 10 sự kiện tiêu biểu năm 2019

 22:32 29/12/2019

Với mục tiêu trở thành đầu mối của Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định uy tín về đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao và là điểm đến tin cậy của sinh viên quốc tế tại Việt Nam, trong năm 2019, IFI đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Dưới đây là 10 thành tựu nổi bật của IFI trong năm 2019.